Precision Livestock Farming

01 februari 2021

‘Precision Livestock Farming (PLF) is het in realtime monitoren van verschillende parameters in en rondom een stal. Een afwijking van deze parameters kan door middel van de verkregen data in verband gebracht worden met een verandering in de gezondheid en het welzijn van de varkens.’

Mijn naam is Bjorn Albers. Ik ben derdejaars student toegepaste biologie aan de HAS hogeschool in Venlo met de specialisatierichting plant en dier. Momenteel ben ik bezig met mijn stage bij Lintjeshof waar ik onderzoek doe naar de toegevoegde waarde van de hoestmonitor van SoundTalks en de integratie van Precision Livestock Farming (PLF) binnen de dierenartsenpraktijk. Dit onderzoek sluit goed aan op mijn persoonlijke interesse voor PLF en de toepassing van kunstmatige intelligentie binnen de agrofood sector.

Al enige tijd is er binnen de Nederlandse varkenshouderij een trend gaande waarbij het aantal varkenshouders afneemt maar het aantal varkens per bedrijf toe blijft nemen.  De varkenshouder moet daarom zijn tijd aan meerdere dieren besteden. Deze tijdsbeperking en het feit dat de varkens toch al niet gemakkelijk laten zien dat ze ziek zijn, maakt het steeds lastiger om zieke dieren op te sporen. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van de varkens maar ook voor de kwaliteit van de (eind-)producten.

Integratie Precision Livestock Farming binnen Lintjeshof

Om de varkenshouders te ondersteunen in het vroegtijdig en objectief beoordelen van de gezondheid en het welzijn van de varkens, is Lintjeshof bezig  met verschillende technieken op het gebied van Precision Livestock Farming. Lintjeshof heeft in samenwerking met Boehringer Ingelheim een onderzoek verricht naar de toepassing van de hoestmonitor van SoundTalks. Deze monitor kan door middel van een getraind algoritme een verhoging van het aantal hoesten binnen een afdeling waarnemen. Wanneer deze verhoging optreedt geeft de monitor een alarm in de vorm van een gele of rode LED en een waarschuwing door middel van een pushbericht via de telefoon. Tijdens de onderzoeksperiode zijn de deelnemende bedrijven nauwlettend geobserveerd. Wanneer een rood alarm optrad, werd aanvullend onderzoek, in de vorm van speekselmonsters en serologie, uitgevoerd.

Door het gebruik van de SoundTalks monitor kunnen de bedrijfsdierenartsen van Lintjeshof bij een alarm vroegtijdig handelen waardoor ziekte, groeivertraging en uitval voorkomen wordt. De deelnemende bedrijven zijn enthousiast over het systeem. Vraag uw bedrijfsdierenarts eens naar de bevindingen op andere bedrijven.

Meer nieuws

01 februari 2021

Meekijken met Thomas: biosecurity verbeteren

Biosecurity is iets wat ik tijdens mijn bezoeken altijd onder de aandacht probeer te brengen. Veruit...
01 februari 2021

Rode bedrijven in 2021 op weg naar groen! Hoe gaan we dat doen?

Rode bedrijven: het is een term die de laatste tijd veel gebruikt wordt. Waar hebben we het dan eigenlijk...
01 februari 2021

Samenwerking Slingeland

Slingeland Dierenartsen gaat met ingang van 1 februari 2021 een intensieve samenwerking aan met...