Meekijken met Thomas: biosecurity verbeteren

01 februari 2021

Biosecurity is iets wat ik tijdens mijn bezoeken altijd onder de aandacht probeer te brengen. Veruit de meeste bedrijven hebben dit aardig goed voor elkaar, anderen kunnen hierin nog wat stappen maken. Met de steeds strenger wordende regelgeving omtrent antibiotica en de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest, komt er steeds meer focus te liggen op ziektepreventie. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen. Ik kan u hierbij helpen door samen met u een checklist in te vullen. Deze bevat alle onderdelen van biosecurity (zowel extern, als intern). Dit zorgt voor inzicht in de huidige situatie, bewustwording en het laat de verbeterpunten voor uw bedrijf zien.

Het verbeteren van biosecurity is vaak lastig omdat het gepaard gaat met een andere manier van werken. Het feit dat het gemiddeld varkensbedrijf steeds meer (verschillende) medewerkers telt, schept hierin ook een uitdaging.

Vaak krijg ik te horen van klanten: “Dat doen we altijd al zo”. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet anders kan. 

Op het bedrijf waar ik vroeger werkte zagen we dat enkele speenbiggen na een week wat terugvielen. Met alle goede bedoelingen wilden we deze dieren een kans geven om bij te trekken en legden ze samen in een hok, in de afdeling met pas gespeende biggen. Ze pasten immers qua uniformiteit in deze afdeling en we hielden hier dan ook altijd een hok voor vrij. Toen we, samen met de bedrijfsdierenarts, kritisch keken naar het verbeteren van de diergezondheid op het bedrijf was het advies om in het vervolg de biggen niet terug te leggen maar in de afdeling te houden. Deze dieren besmetten namelijk de jonge dieren waardoor we altijd achter de feiten aan bleven lopen en er makkelijk naar de antibiotica werd gegrepen. Er heerste namelijk constant een druk van streptokokken op de biggenbatterij. Na wat tegensputteren van meerdere medewerkers probeerden we de ‘knip’ te maken en de dieren in de afdeling houden waarin ze werden opgelegd. Ik moet eerlijk zeggen dat we niet direct verschil merkten, maar een tweetal maanden later wilden we niet meer terug. Het structureel gebruik van antibiotica was voorbij, de biggen vielen niet meer om en over de hele biggenbatterij was het rustig. Het loont dus wel degelijk om eens kritisch te kijken naar de dingen “die altijd al zo worden gedaan”.

Recent zien we op steeds meer plekken varkens met abcessen in de hals- en nekstreek. Na het bemonsteren van de spuiten zagen we op meerdere bedrijven dat deze niet schoon waren en zelfs behoorlijke hoeveelheden bacteriën bevatten. Dit is natuurlijk juist het tegenovergestelde van wat we met een behandeling willen bereiken.

 

Hieronder nog een aantal tips:

Maak spuiten goed en regelmatig schoon;

Demonteer de spuiten zo ver mogelijk om alle plekken goed zuiver te krijgen, laat de onderdelen goed drogen nadien;

Bewaar spuiten koel (belangrijkste bij bewaren is schoon, droog en stofvrij);

Vervang regelmatig de naald

Vervang regelmatig wegwerpspuitjes of de slangetjes (steripump) bij een entstok. Dit geeft nog altijd de beste garantie.

Spoel voor gebruik nogmaals de spuit goed door met schoon warm water.

 

Gemiddeld is een varkensbedrijf meer dan 90 euro per zeug per jaar aan vaccinaties kwijt. Het is daarom belangrijk dat deze vaccinaties ook juist worden toegediend en op de juiste plaats terechtkomen. Uw dierenarts kan hierbij helpen middels een vaccinatiecursus.

Meer nieuws

01 februari 2021

Precision Livestock Farming

‘Precision Livestock Farming (PLF) is het in realtime monitoren van verschillende parameters...
01 februari 2021

Rode bedrijven in 2021 op weg naar groen! Hoe gaan we dat doen?

Rode bedrijven: het is een term die de laatste tijd veel gebruikt wordt. Waar hebben we het dan eigenlijk...
01 februari 2021

Samenwerking Slingeland

Slingeland Dierenartsen gaat met ingang van 1 februari 2021 een intensieve samenwerking aan met...