PRRS Award; Afronding van het project

28 november 2022

Momenteel zijn we bezig met de afronding van het PRRS Award project. Hierin was er een deelname van 10 bedrijven met in totaal 20.000 zeugen.

Hoe is het verlopen en wat is er nou uitgekomen ?
Even terug naar het doel: Stappen vooruit zetten op het gebied van PRRS aanpak met de inzet van een “totaal aanpak”.
We hebben het systeem van aanpak in dit project wel meteen aan een stress-test onderworpen,  want we hadden namelijk niet de meest eenvoudige bedrijven geselecteerd. Zoals verwacht zijn we dus ook allerlei uitdagingen tegengekomen, zoals bedrijven met meerdere locaties, veel verschillend personeel en nog andere uitdagingen op allerlei vlakken.

Op deze bedrijven hebben we 3 dingen gedaan:
1. Farm Health coach Thomas heeft een Biosecurity check gedaan en deze is daarna doorgenomen met het bedrijf en personeel. Hierdoor zijn de sterke en zwakke punten per bedrijf duidelijk in beeld gebracht.

2. We hebben bloedmonitoring ingezet volgens onze LH PRRS-scan. Dit gaf een goed idee over de status van de bedrijven.

3. We hebben onze leidraad voor PRRS aanpak gebruikt om te bepalen welke acties belangrijk zijn in bepaalde situaties, want je kunt niet overal tegelijk aan beginnen. Dit zorgde voor duidelijkheid in wat belangrijk is, maar ook wat haalbaar is.

Na het doorlopen van de uitkomsten  is er per bedrijf een aantal advies-actiepunten opgesteld. Deze waren over het algemeen niet eens zo ingewikkeld.
Vaak zagen we bijvoorbeeld dat voorzieningen er wel zijn (zoals laarzen, laarzenwassers en kleding), maar dat het consequente gebruik hiervan beter kan. Het is dan de kunst om dit ook goed werkbaar te maken voor het personeel en dat zijn dingen waar onze Farm Health Coach goed over kon meedenken.

We zagen ook dat het “all-in all-out” werken best goed gaat per afdeling. Toch valt er nog vaak veel verbetering te halen in de kleinere zaken zoals schone materialen, kleding en vooral het naalden gebruik - zoals per toom een nieuwe naald gebruiken bij biggen behandelen of een nieuwe naald gebruiken bij het behandelen van zieke dieren. Dit zijn dingen die relatief goedkoop zijn, maar vooral moeten worden ingebouwd in de werkwijze. Het bleek een hele grote uitdaging te zijn om deze kleine, maar belangrijke zaken uitvoerbaar te maken voor bedrijven met veel dieren en met veel personeel. 

Ook zo’n punt is het schoonmaken van de gangen na verplaatsingen. Er werd geconstateerd dat hier vaak te weinig tijd voor was in de huidige werkwijze. We hebben samen met de bedrijven gekeken naar wat er misschien wel haalbaar is, maar soms bleef dit een ingewikkeld punt vanwege veel momenten innde week waarop dieren verplaatst worden, zoals het laden van biggen, het spenen van zeugen en biggen enzovoort. 

Ook de gelten introductie is bij alle  deelnemende bedrijven aan bod geweest. Op sommige bedrijven was dit al goed op orde, terwijl op andere bedrijven hier aanpassingen in zijn doorgevoerd. Ook bijvoorbeeld minder mengen bij het spenen is een punt wat aangescherpt is op enkele bedrijven.  Dit zijn in elk geval een belangrijke punten voor de gezondheid van het bedrijf.

Sommige bedrijven in het project hebben hele grote stappen gezet en andere bedrijven hebben meerdere kleine stappen kunnen zetten. Soms lagen de prioriteiten net even anders dan bij de PRRS aanpak en is het niet gelukt om de adviezen op te volgen, ook dat kan gebeuren in de praktijk.

We hebben in elk geval ondervonden dat deze aanpak een zeer grondige methode is om zaken systematisch in beeld te krijgen. Dit brengt wel hét moment om opnieuw over kleine en/of grote dingen te praten waar je het vaak niet meer over hebt in de praktijk. Bijvoorbeeld in de gesprekken bij de begeleiding tussen bedrijf en bedrijfsdierenarts, maar ook om sommige dingen toch gewoon eens op te pakken met het personeel. In bijna alle gevallen blijkt dit stukje extra aandacht in elk geval gunstig voor het bedrijf.

Meer nieuws

30 maart 2023

Het kompas naar een langere varkensstaart

Om staartbijten te voorkomen worden op de meeste varkensbedrijven staarten gecoupeerd. In de EU-wetgeving...
30 maart 2023

SINS-scores: wat zijn we aan het doen in de praktijk- en wat kun je er mee op het varkensbedrijf ?

Wat is SINS ? Karien: SINS is de naam voor de tekenen van ontsteking en...
30 maart 2023

Maart roert zijn staart…

Een gezegde van mijn oma dat afgelopen maand weer van toepassing was. Met sneeuw, enkele graden vorst...