Aandacht gevraagd voor het VKI formulier

28 november 2022

Aandacht gevraagd voor het VKI formulier

Een belangrijk onderdeel van de optimalisering van de voedselveiligheid is het Voedsel Keten Informatie formulier, afgekort VKI. Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder dat alle informatie over het bedrijf en de gezondheid van de dieren correct en volledig ingevuld wordt, voordat er dieren geslacht kunnen worden. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de veehouder dat alles naar waarheid is ingevuld.

Hebben er behandelingen plaatsgevonden binnen een periode van 60 dagen voorafgaand aan de slacht? Dan is het verplicht om in te vullen welk dier (oormerk), met welk middel (registratienummer) op welke datum (begin en einde) behandeld is. Als de wettelijke en IKB wachttijd van de middelen waarmee behandeld is al voorbij zijn, dan mogen de varkens normaal geslacht worden en is er géén enkele reden om dit niet op het VKI formulier te vermelden. Het niet melden kan zelfs beschouwd worden als valsheid in geschrifte en kan boetes opleveren.

In het slachthuis kan er controle plaatsvinden op de aanwezigheid van resten van medicijnen in het vlees. De Maximale Residu Limiet (MRL) is het wettelijk toegestane maximale residu (restgehalte) van een stof in of op levensmiddelen. Niet enkel antibiotica, maar bijvoorbeeld ook coccidiostatica en ontwormingsmiddelen, zoals levamisole of flubendazole en ook pijnstillers, zoals bijvoorbeeld melovem, worden onderzocht. Dit gebeurt door middel van biomarkers.
Indien de test positief is, moet er een recall plaatsvinden van een volledige partij vlees of vleesproducten. U kunt zich voorstellen dat slachterijen dat liever niet aan de hand hebben!


Meer nieuws

27 januari 2023

Lintjeshof naar PORK EXPO 2023

Lintjeshof is natuurlijk weer aanwezig op de grootste Nederlandse beurs voor varkenshouders. Dit keer...
28 november 2022

PRRS Award; Afronding van het project

Momenteel zijn we bezig met de afronding van het PRRS Award project. Hierin was er een deelname van...
28 november 2022

Tonsillenonderzoek AVP

Tonsillen onderzoek nu ook op Afrikaanse Varkenspest In onze praktijk...