Geborgde dierenartsen

Geborgde varkensdierenarts Lintjeshof

Versie april 2019

Een geborgde varkensdierenarts is een dierenarts die zich registreert in het register Geborgde Varkensdierenarts, een overeenkomst sluit met VERIN en /of DGB en zich houdt aan het reglement ‘geborgde varkensdierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het reglement geeft invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie uit 2008, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik varkenssector PVV 2011, de normering van de Autoriteit
Diergeneesmiddelen SDa en de voorwaarden IKB Varken en IKB Nederland Varkens. Men vindt het belangrijk dat het diergeneesmiddelengebruik en meer in het bijzonder het antibioticumgebruik inzichtelijk en bespreekbaar wordt. De dierenarts speelt een centrale rol bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, de varkensgezondheidszorg, het welzijn, de volksgezondheid en voedselveiligheid. De borging van de dierenarts vormt daarin een essentieel onderdeel. De varkensdierenartsen van Lintjeshof hebben een registratie in het register Geborgde Varkensdierenarts. Deze registratie gebeurt na een schriftelijke beoordeling op de ingangscriteria voor de Geborgde Varkensdierenarts.


Deze criteria zijn:
1. Registratie in het diergeneeskunderegister.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG);
2. Verklaren dat ten minste wordt gewerkt volgens de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren;
3. Het sluiten van een overeenkomst met VERIN en DGB voor de beoordeling en certificering. Vervolgens volgt er ten minste een jaarlijkse beoordeling voor onderhoud van inschrijving in het register.
De dierenarts die met de veehouder een overeenkomst heeft getekend mag zich laten vervangen door een andere geborgde varkensdierenarts mits het tijdelijk is en met wederzijdse schriftelijke instemming. De varkenshouder is schriftelijk op de hoogte gebracht van de vervanging, dit staat op de overeenkomst die dierenarts en veehouder getekend hebben. Op deze overeenkomst staat dat al onze geborgde dierenartsen elkaar mogen vervangen.


Hieronder volgt een lijst met onze geborgde dierenartsen:

Naam Uniek Dierenarts Nummer 
A.M.J.A. Goesten UDN0999504
S.R.G. de Snoeck UDN781046
S.E.K.A. Cooremans UDN1100464
R.T.J.A. de Winne UDN963000
R.P. Aerts UDN1001101
P.V.L. Van Rengen UDN1001098
G.E.H. Krooshoop UDN481002
F.M.C. Dirven UDN185006
E.A.M. van Ampting UDN1002422
K.J.P. Vandamme UDN1002184
J.M.B. Kok UDN455048
H. Boons UDN1503452
W.H.M. de Vocht UDN900000
H.M.F. de Louw UDN1103578
N.A.M.M. Auping UDN1501846
V. Manders UDN1100597
M. Hoogeslag UDN360010