Toekomstvisie

De toonaangevend marktleider
Lintjeshof is een professionele, toonaangevende dierenartsenpraktijk in de landbouwhuisdierensector waarbij kwaliteit onze absolute voorwaarde is. Wij ondernemen zelf binnen ons dierenartsenbedrijf, maar ook samen met de agrarische ondernemer binnen zijn bedrijf. Door deze samenwerking gaan we voor het maximaal haalbare rendement.

Lintjeshof wil door een centrale organisatie- en inkoopstructuur de verschillende locaties in het land verstevigen. Deze regionale locaties bieden  samen een landelijke dekking waardoor de afstand tussen dierenarts en veehouder zo klein mogelijk is en de maximale aandacht gegeven kan worden aan elk bedrijf.

Lintjeshof heeft met de eigen apotheek en geoutilleerd diagnostisch centrum veel expertise in huis.

Hoge gezondheidsstatus, een uitdaging!
SPF-bedrijven nemen binnen onze praktijk een vooraanstaande plaats in. Met zo’n 50.000 SPF-zeugen in de begeleiding in binnen- en buitenland zijn wij ook op het gebied van hoge gezondheidsstatus toonaangevend. Gezien de huidige ontwikkelingen wat betreft nieuwbouw en schaalvergroting is en blijft dit een speerpunt in onze praktijkvoering.
 
Met onze ruime ervaring op dit vlak, internationale contacten en ons uniek monitoringsysteem kunnen wij u ook hier een gedegen en vooral onafhankelijk advies geven. Een voorafgaande risico-analyse, gecombineerd met ons early warning- systeem spoort ziektekiemen vroegtijdig op, zodat we snel gepaste actie kunnen ondernemen. Dit beperkt gezondheidsschade en laat toe een blijvend, optimaal rendement te halen uit uw onderneming.

Uiteraard is het ook voor conventionele bedrijven mogelijk om door goed management en gerichte monitoring te komen tot een hogere gezondheidsstatus. Ook hier leveren wij maatwerk.