Geborgde dierenartsen

Geborgde rundveedierenarts Lintjeshof

april 2019

Een geborgde rundveedierenarts is een dierenarts die zich registreert in het register Geborgde Rundveedierenarts, een overeenkomst sluit met VERIN en zich houdt aan het reglement ‘geborgde rundveedierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. De melk- en rundveesector geven met de introductie van de Geborgde Rundveedierenarts invulling aan het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid en
het correct, selectief en transparant gebruik van antibiotica. Met het Reglement geborgde rundveedierenarts wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke en maatschappelijk verantwoorde omgang met rundveegezondheid.
Het Reglement geborgde rundveedierenarts bevat onder andere de doelstelling, de criteria voor inschrijving in het register Geborgde Rundveedierenarts en de criteria voor onderhoud van de inschrijving. Voor de dierenarts betreft dit in het bijzonder het handelen naar de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren. De "bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts" maakt integraal onderdeel uit van het Reglement.

Men vindt het belangrijk dat het diergeneesmiddelengebruik en meer in het bijzonder het antibioticumgebruik inzichtelijk en bespreekbaar wordt. De dierenarts speelt een centrale rol bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, de varkensgezondheidszorg, het welzijn, de volksgezondheid en voedselveiligheid. De borging van de dierenarts vormt daarin een essentieel onderdeel.

De rundveedierenartsen van Lintjeshof hebben een registratie in het register Geborgde Rundveedierenarts. Deze registratie gebeurt na een schriftelijke beoordeling op de ingangscriteria voor de Geborgde Rundveedierenarts.
Deze criteria zijn:

1. Registratie in het diergeneeskunderegister.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG);

2. Verklaren dat ten minste wordt gewerkt volgens de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren;

3. Het sluiten van een overeenkomst met VERIN voor de beoordeling en certificering. Vervolgens volgt er ten minste een jaarlijkse beoordeling voor onderhoud van inschrijving in het register. De dierenarts die met de veehouder een overeenkomst heeft getekend mag zich laten vervangen door een andere geborgde rundveedierenarts mits het tijdelijk is en met wederzijdse schriftelijke instemming. De rundveehouder is per mail op de hoogte gebracht van de vervanging, dit staat op de overeenkomst die dierenarts en veehouder getekend hebben. Op deze overeenkomst staat dat al onze geborgde dierenartsen elkaar mogen vervangen.
Hieronder volgt een lijst met onze geborgde rundvee dierenartsen:

Naam dierenarts UDN CIBG
P. Vermoesen UDN1001714 650423
B. Stans UDN1001817 661522
L. Moonen UDN1502677 665349
E. Bax UDN1102630 662488
L. Ankum UDN1102901 663741
L. Bastiaansen UDN1104186 665682