Nieuws

Blauwtong

Afgelopen weken is er op verschillende bedrijven in de provincie Luxemburg in België, blauwtong serotype 8 vastgesteld. Besmetting met dit serotype blauwtong is ook al in een deel van de deelstaat Nordrein-Westfalen in Duitsland vastgesteld. Via deze weg hopen we u te informeren wat de gevolgen voor Nederland zijn. In figuur 1 ziet u een kaart met de huidige beperkingsgebieden wegens blauwtong infecties. Het donkergroene gebied is een beperkingsgebied wegens een type 8 infectie waar wij wellicht mee te maken krijgen. In België is ervoor gekozen om van heel België een beperkingsbied te maken. In Duitsland is een beperkingsgebied van 150 km rondom de besmette bedrijven ingesteld. Klik hier voor het volledige bericht.
Lees meer >

Kort nieuws - Koekompas

In 2019 wordt de PBB afgeschaft.
Lees meer >

Kort nieuws - Dofatrim

Dofatrim weer terug op de markt
Lees meer >

Kort nieuws - Nieuw Ubropen

Sinds eind 2018 hebben we een nieuwe eerste keus injector om mastitis te behandelen, namelijk de Ubropen (REG NL 114527) op de plank staan.
Lees meer >

Kort nieuws - Nieuw Zeleris

Zeleris is een nieuw antibioticum in combinatie met een pijnstiller wat geregistreerd is voor longontsteking bij kalveren.
Lees meer >

Overlijden Erik van Beest

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het zeer onverwachte overlijden van onze collega Erik van Beest. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vriendenkring. Meer informatie rondom het overlijden van Erik van Beest, vindt u hier.  
Lees meer >

cryptosporidiose

Dat het aflammerseizoen niet altijd van een leien dakje gaat, en dat het ene jaar het andere niet is, weet iedereen waarschijnlijk wel. We zien nu regelmatig diarree bij de lammeren door cryptosporidiose. Meer over deze aandoening lees je hier. 
Lees meer >

De juiste onthoorntechniek

Kleine ingreep, groot gemak! Als bestuurslid van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwers was dierenarts Peter Vermoesen aanwezig op de contactdag die de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij in 2014 organsiseerde.
Lees meer >

Goed Biestmanagement

In de professionele melkgeitenhouderij is het probleemloos opfokken van de lammetjes tot...
Lees meer >

Floppy Kid Syndroom

Ooit lammeren gezien die van een gezond, wierig lam, ineens veranderen in een zwalkend, slap dier? En als je ze dan optilt, hoor je een klotsend geluid? Dat lam zou wel eens het Floppy Kid Syndroom kunnen hebben.
Lees meer >