Nieuws

Blauwtong

Afgelopen weken is er op verschillende bedrijven in de provincie Luxemburg in België, blauwtong serotype 8 vastgesteld. Besmetting met dit serotype blauwtong is ook al in een deel van de deelstaat Nordrein-Westfalen in Duitsland vastgesteld. Via deze weg hopen we u te informeren wat de gevolgen voor Nederland zijn. In figuur 1 ziet u een kaart met de huidige beperkingsgebieden wegens blauwtong infecties. Het donkergroene gebied is een beperkingsgebied wegens een type 8 infectie waar wij wellicht mee te maken krijgen. In België is ervoor gekozen om van heel België een beperkingsbied te maken. In Duitsland is een beperkingsgebied van 150 km rondom de besmette bedrijven ingesteld. Klik hier voor het volledige bericht.
Lees meer >

Kort nieuws - Koekompas

In 2019 wordt de PBB afgeschaft.
Lees meer >

De hoog celgetal koe

We kennen ze allemaal, de koeien die een hoog celgetal hebben. Verder is er niks aan de koe te zien, maar deze koeien hebben wel een hele grote invloed op de uiergezondheid van het bedrijf. Op het moment dat de koe zichtbaar laat zien dat ze een uierontsteking heeft noemen we het klinische uierontsteking. De verschijnselen die erbij passen zijn roodheid, warmte en zwelling van het kwartier, vlokjes in de melk en eventueel koorts.  De koe met alleen een hoog celgetal heeft een zogenaamde subklinische uierontsteking. Zie hier het uitgebreide artikel.
Lees meer >

Kort nieuws - Dofatrim

Dofatrim weer terug op de markt
Lees meer >

Kort nieuws - Nieuw Ubropen

Sinds eind 2018 hebben we een nieuwe eerste keus injector om mastitis te behandelen, namelijk de Ubropen (REG NL 114527) op de plank staan.
Lees meer >

Kort nieuws - Nieuw Zeleris

Zeleris is een nieuw antibioticum in combinatie met een pijnstiller wat geregistreerd is voor longontsteking bij kalveren.
Lees meer >

Het Afrikaanse Varkenspestvirus

Risico op verspreiding in de wilde fauna introductie en verspreiding in de Belgische varkensbedrijven  - wetenschappelijk artikel 
Lees meer >

Aandacht voor uitbraak ASF België

Donderdag 13-9 is in België Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen (provincie Luxemburg, Wallonië).Via dit artikel willen wij u wijzen op deze besmetting en u vragen de volgende maatregelen te nemen:
Lees meer >

Onderzoek PRRS infecties

Onze dierenarts van Ampting heeft onderzoek gedaan naar PRRS infecties.   
Lees meer >

longspoeling nemen bij kalveren

Onze rundveedierenartsen hebben maandagmiddag 9 oktober een cursus longspoeling nemen bij kalveren bijgewoond. De cursus werd gegeven door Martijn Seelie van Hipra.
Lees meer >