Luchtwegproblemen

Hoest/kucht uw kat minstens 1x per dag?
Ademt uw kat met zijn bekje open?
Haalt uw kat in rust meer dan 30 ademteugen per minuut?

Maak dan zo snel mogelijk een afspraak!!! Er zijn een aantal levensbedreigende ziektes die namelijk voor deze symptomen kunnen zorgen. Het is letterlijk van levensbelang dat er snel begonnen kan worden met de juiste therapie. 

Hoesten

Hoesten wordt veroorzaakt door een irritatie van de luchtwegen. Problemen in de diepere delen van het ademhalingstelsel zorgen meestal niet voor hoestklachten, hierbij ziet men eerder benauwdheid. Ook hartproblemen veroorzaken bij de kat, in tegenstelling tot de hond, zelden hoestklachten.Er zijn verschillende oorzaken van hoesten bij de kat, namelijk:
- Bronchitis en Astma (hierin zijn verschillende onderverdelingen te maken zoals Feline astma, chronische bronchitis, chronische broncho-pneumonie, COPD (”chronic obstructive pulmonary disease”) en longemfyseem.
- Longontsteking
- Longwormen
- Tumoren
- Vreemde voorwerpen (bijvoorbeeld een grasspriet)

Hijgen

Katten hijgen niet. Alleen als de kat flink aan het spelen is kan ze soms iets laten zien wat hier op lijkt. Als een kat hijgt is hij ontzettend benauwd en dit is altijd een spoedsituatie! U dient zo snel mogelijk naar de kliniek te komen zodat de oorzaak van het hijgen achterhaald kan worden. Het grootste aantal katten met benauwdheid vertoont onderliggende hartproblemen. Dit hoeft u niet eerder gemerkt te hebben. Door een stijging van de bloeddruk in de afvoerende bloedvaten van de longen ontstaat een vochtophoping in de longen en vochtophoping buiten de longen. Maar ook door tumoren en ontstekingen kan er vocht in de borstholte komen en uw kat benauwd raken. 

Niezen

Als een kat veel of vaak niest, is er sprake van een probleem van de neus of keelholte. Vaak is niesziekte de oorzaak, een besmettelijke verkoudheid bij de kat. Ook kan niezen worden veroorzaakt door een stoffige omgeving of door een grasspriet in de neus. Bij kittens is mogelijk sprake van een open gehemelte of aangeboren afwijking in de keel.