Nieuws

Laat jouw kat niet bijdragen aan het zwerfkatten probleem! 

 

In het Nederlands buitengebied leven naar schatting gemiddeld 165.000 verwilderde katten. Zij hebben geen eigenaar (meer) en voeden zich volledig uit de natuur. Daarbij doden zij op jaarbasis naar schatting 20 miljoen inheemse dieren. Daarnaast zijn zij drager van de ‘kattenbakparasiet’  Toxoplasmose, een gevaar voor mens en dier! Kinderen kunnen snel besmet raken tijdens het buitenspelen. En wist je dat 50% van de afgelopen jaar door DWHC onderzochte dode eekhoorns hieraan is gestorven. 

In Nederland lopen circa 3 tot 4 miljoen huiskatten rond. Deze katten hebben een eigenaar. Daarnaast zijn er 136.000 tot 1,2 miljoen verwilderde huiskatten in Nederland. Verwilderde katten hebben geen eigenaar (meer). Zij zijn aan hun lot overgelaten, in het wild geboren of door dierenasiels teruggezet in de natuur. De verwilderde kat voedt zich volledig uit de natuur. Naar schatting zijn verwilderde huiskatten in het Nederlandse buitengebied verantwoordelijk voor het doden van minimaal 20 miljoen beschermde inheemse dieren op jaarbasis. Hiervan bestaat een groot deel uit zoogdieren en vogels, maar ook uit reptielen en amfibieën. Ook bijzondere soorten als vleermuizen, hazelwormen, ringslangen, eekhoorns en weidevogels worden slachtoffer. Met deze massale predatie concurreren verwilderde katten met roofvogels, uilen en marterachtigen, die afhankelijk zijn van prooidieren.

Zorg ervoor dat jouw kat niet voor nog meer zwerfkatten kan zorgen. Laat hem/haar daarom op jonge leeftijd steriliseren of castreren. En denk er ook aan om je kat goed te ontwormen als hij/zij buiten komt, zodat je zelf zo min mogelijk risico loopt op besmetting met toxoplasma.