Antibioticabeleid

Tegenwoordig staat het gebruik van antibiotica meer ter discussie dan ooit tevoren. Terecht, vinden wij van Lintjeshof. Door onverantwoord antibioticumgebruik zullen resistente bacteriën ontstaan, waardoor het letterlijk van levensbelang is dat er niet onnodig antibiotica worden ingezet. Hieronder beschrijven we wat antibiotica zijn en wat er kan gebeuren als we ze onverantwoord inzetten.

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of zorgen dat bacteriën zich niet kunnen vermeerderen. Antibiotica worden dus voorgeschreven bij de genezing van ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën of bij het voorkomen van gevaarlijke complicaties bij bepaalde ingrepen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bacteriën die, na het trekken van een rotte kies, in het bloed terecht kunnen komen en kunnen neerslaan op de hartkleppen.  

Wat is het risico van onverantwoord antibiotica gebruik?

Wanneer er niet verantwoord met antibiotica omgegaan wordt, bestaat de kans op het ontwikkelen van resistente bacteriën. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn  geworden voor antibiotica, zoals de bekende MRSA-bacteriën. Hierdoor kunnen mensen en dieren aan eenvoudige infecties (zoals een verkoudheid) overlijden, doordat er geen effectieve medicatie meer tegen bestaat.

Resistentie ontstaat als bij een infectie niet alle bacteriën worden gedood door het toegediende antibioticum. Hierdoor overleven bacteriën met weerstand tegen een bepaald antibioticum of meerdere antibiotica. Alleen deze ‘sterke’ bacteriën krijgen vervolgens nakomelingen. Of zoals Darwin zou zeggen: survival of the fittest! Zo ontstaat uiteindelijk een type bacterie dat resistent is tegen de gegeven antibiotica. Dat kan gebeuren als men zich bijvoorbeeld niet houdt aan de dosis, het tijdstip van toedienen en/of de duur van de kuur zoals die zijn voorgeschreven.  

 

Wat doet Lintjeshof om resistentie te voorkomen?                                                                                                                                                                                                                       

Steriel werken tijdens operaties
Doordat er tijdens operaties zo steriel mogelijk gewerkt wordt, hoeft er geen antibiotica gegeven te worden bij standaard operaties, zoals sterilisaties en castraties. Om dit mogelijk te maken opereren wij alleen in een ruimte die speciaal hiervoor ingericht is en gebruiken we enkel steriele materialen, handschoenen en afdekdoeken. Hierdoor komen er geen bacteriën in het lichaam en is antibiotica gebruik overbodig.

Werken volgens de richtlijnen
Er zijn bepaalde richtlijnen opgesteld waardoor de kans op het optreden van resistentie zo klein mogelijk wordt. Als eerste keus worden antibiotica ingezet die, op basis van het ziektebeeld, een goed te verwachten werkzaamheid hebben en slechts een kleine groep bacteriën aan pakt. De ‘normale’ bacteriën in het lichaam worden niet aangevallen, waardoor deze niet resistent kunnen worden. Indien deze antibiotica niet goed werken, wordt er een kweek ingezet (zie hieronder).

Bacteriekweek en antibiogram maken heeft voorkeur
Het kan zijn dat de betreffende bacterie niet voldoende gevoelig is voor het toegediende antibioticum. Meestal  kunnen we die gevoeligheid testen middels een bacteriologisch onderzoek (BO) en een gevoeligheidstest (antibiogram). Hierdoor weten we welke bacteriën voor de infectie zorgen en hoe we deze het best kunnen behandelen. Dit heeft als grote voordeel dat de kans op resistentie verkleind wordt en uw huisdier zo snel mogelijk met het juiste medicijn behandeld wordt. De kweek en het antibiogram kunnen we in ons eigen laboratorium in Nederweert uitvoeren: u hoeft geen onnodige kosten te betalen en de uitslag is snel binnen.